De fietsersbondblog is dood, leve de fietsersbondblog!!

Het zat er al eventjes aan te komen, vandaar dat het hier zo rustig is de laatste tijd. De blog van de Gentse Fietsersbond gaat samen met Fietsbult, al jaren een blog over fietsen in Gent.

Hier vind je alvast de aankondiging van de samenwerking zoals deze op fietsbult verscheen: http://fietsbult.wordpress.com/tingting-2/.

Ondertussen verschenen er reeds een paar fietsersbondartikelen op de nieuwe blog. De meest opvallende daarvan is een verslag met foto’s en video’s van onze actie aan de Sint-Lievenspoort. Dit artikel is echt een aanrader voor iedereen die daar passeert, sterke of zwakke weggebruiker: http://fietsbult.wordpress.com/2012/03/27/actie-sint-lievenspoort-2-dag-van-de-hoffelijkheid/

Dit is dus de laatste post op deze blog, maar we verwelkomen jullie graag op Fietsbult.

Open brief fietssituatie The Loop

Geachte heer burgemeester, geachte mevrouw de minister,

Fietsersbond Gent is extreem verontwaardigd over de evolutie op mobiliteitsvlak in het nieuwe Gentse stadsdeel The Loop.

Als terrein met belangrijke attractiepunten zoals kantoorgebouwen en winkels (Ikea is er nu al gevestigd) wordt dit een belangrijk verkeersknooppunt. De huidige gang van zaken volgt de STOP-principes die prioriteit geven aan zachte weggebruikers totaal niet. De belangen van fietsers en voetgangers worden systematisch verwaarloosd. Aangezien dit project door Europese, stedelijke, gewestelijke, en provinciale administraties ondersteund/gefinancierd wordt willen wij u met aandrang verzoeken alle mogelijke middelen te gebruiken om dit project op mobiliteitsvak een duurzame 21e eeuwse invulling te geven.

Fietsersbond Gent protesteerde reeds in 2008 tegen de gang van zaken op The Loop.
Voor klanten en personeel van Ikea was geen enkel fietspad voorzien.
Er gebeurde een bijsturing, waarvoor dank.

Vandaag is The Loop helaas op geen enkele manier met de fiets te bereiken zonder flagrante overtredingen te begaan of risico’s te nemen. Het lijkt erop dat de beheerders van The Loop enkel focussen op autoverkeer en de tramverbinding, en dat zij voetganger en fietsers simpelweg willen ontmoedigen of saboteren.

The Loop heeft anno 2011 twee toegangen voor fietsers.
Toegang 1 (vanuit de Buitenring R4) is reeds lang geblokkeerd ifv werken, met een poging tot omleiding.
Toegang 2 (vanuit de Kortrijksesteenweg) is uitgebroken voor andere werken, zonder omleiding.

Fietsers en voetgangers hebben als enige alternatief het negeren van de aanwezige verbodsborden. (foto’s, zie:http://fietsbult.wordpress.com/2011/09/20/the-loop-2-blokkage-melding-83/)

Een aantal kleinere “ingrepen” geven blijk van slordigheid (foto’s, zie: http://fietsbult.wordpress.com/2011/09/19/the-loop-1-intro-en-stilleven-melding-82/ en http://fietsbult.wordpress.com/2011/09/21/the-loop-3-gps-uit-melding-84/)

Daarnaast gebeuren ingrepen die wijzen op een totaal gebrek aan “fietstoets” of inzicht in publieksstromen.
Een gloednieuwe voetgangers- en fietstunnel is totaal fout qua conceptuele uitvoering: fiets- en voetgangersstromen worden halfweg gekruist.
(aan de ene zijde liggen de fietsstromen rechts, aan de overzijde links. Foto’s, zie: http://fietsbult.wordpress.com/2011/09/22/the-loop-4-de-tunnel-melding-85/. Bovendien heeft de tunnel, tegen het Vademecum Fietsvoorzieningen in, een hoek van negentig graden die duidelijk tot gevaarlijke situaties zal leiden. Fietsers zullen deze tunnel vanuit de R4 vermoedelijk moeten bereiken via een fietspadloze weg met regime 50 km/uur.

Wij vragen u om dergelijke uitingen van incompetentie te voorkomen, zowel op vlak van ontwerp als op vlak van besluitvorming bij de bouwaanvraag.

Welke controlemechanismen kunnen dit voorkomen?
Hoe kan de overheid maatregelen nemen dat dit niet meer gebeurt?
Kunnen de fietstoets en het gebruik van het Vademecum Fietsvoorzieningen verplicht worden bij het toekennen van een bouwaanvraag?
Dit laatste is niet alleen voor The Loop belangrijk: de hierboven opgelijste problemen zijn jammer genoeg geen uitzonderingen.
Zo openden in Drongen recent twee nieuwe bruggen over de spoorlijn Gent-Brugge zonder fietspaden.

Op The Loop zijn de kantoren in aanbouw van VMM momenteel reeds ontsloten door een autoweg, een fietspad ontbreekt. Mobiliteitsgewoontes leer je bij de opening van een gebouw…

Wij hopen dat u inziet dat The Loop op dit ogenblik niet behandeld wordt als een project met een duurzame, fietsvriendelijke toekomstvisie (zie: http://www.grondbanktheloop.be/loop/duurzaamheid) , en dat u bereid bent de nodige acties te ondernemen om deze situatie te verbeteren.

Wij willen u onze visie daarover zeker verder verduidelijken.

Reageren doet u best via kern@fietsersbondgent.be

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond Gent

tweedehandsfietsenmarkt op 10 september

Het is een traditie ondertussen: in september is er een tweedehandsfietsenmarkt. Nu zaterdag van 9u00 tot 12u00 op het Woodrow Wilsonplein aan de stadsbibliotheek. Vooral wie een damesfiets te verkopen heeft wordt van harte uitgenodigd. Verkopers betalen geen standgeld maar moeten zich ter plaatse wel inschrijven.

Stem voor de fietsersbond

De Fietsersbond is met onderstaand affiche-ontwerp geselecteerd voor De Standaard solidariteitsprijs 2011. Daardoor maken we kans op de onbetaalbare hoofdprijs: drie gratis paginagrote advertenties in De Standaard. Lezers, onlinebezoekers en sympathisanten bepalen de winnaar. Help ons aan de overwinning en stem vandaag nog. De stemming wordt vrijdagavond 26 augustus afgesloten.

Je kan stemmen op http://www.standaard.be/ugc/photospecial/detail.aspx?id=da6dff65-2158-4eaa-848d-859d1152f21d

Rechtsaf door Rood?

Het is nu al wel bekend: misschien wordt rechtsaf door rood (RADR) voor fietsers binnenkort legaal. Daarbij mogen we een pluim op onze hoed steken: het is de Gentse Fietsersbond die meer dan tien jaar geleden de idee in Nederland, waar RADR sinds 1990 bestaat, heeft opgepikt en er ook actie voor heeft gevoerd. We hebben toen de mogelijkheden onderzocht. Hieronder vind je een samenvatting van onze resultaten. Let wel: in 11 jaar is er al wel een en ander veranderd. Zo zijn er veel kruispunten bijgekomen waar je nu al rechtsaf mag als het licht rood is omdat het fietspad rechts van de verkeerslichten loopt.

De VRT wijdde er op 17 juli een item in het journaal aan.

Het onderzoek door Perpetuum Mobile

De Gentse afdeling van de fietsersbond, Perpetuum Mobile, heeft een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van RADR, Rechtsaf door Rood. Hierbij werden 27 kruispunten met verkeerslichten in het Gentse onderzocht. Voor elke relevante richting van elk kruispunt werd nagegaan in welke van vier kategorieën ze viel:

1. RADR is niet wenselijk.
2. RADR kan gerealiseerd worden door herinrichting.
3. RADR kan gerealiseerd worden, mits aanpassing van het verkeersreglement.
4. RADR is reeds gerealiseerd.

Verder werd nagegaan of er algemene richtlijnen kunnen worden opgesteld voor elk van de drie mogelijkheden. Voor de beoordeling van de verkeerssituatie hebben we de volgende criteria gebruikt:

1. We namen de slechtst mogelijke verkeerssituatie. Dit is meestal deze met een grote verkeersdrukte (spitsuur). Op sommige plaatsen loopt het autoverkeer op de spitsuren zo goed als vast (wat voor de fietser een voordeel is). Dan wordt minder druk verkeer als maatstaf gebruikt.
2. We gaan uit van een fietser die de situatie niet kent. Verrassende of onoverzichtelijke situaties zijn dus een tegenindicatie voor RADR.
3. We gaan uit van een `twijfelende’ fietser, dus niet van een fietser die bijzonder veel verkeerkennis heeft, of bijzonder aandachtig is. Ook voor de andere weggebruikers gaan we uit van een modaal gedrag.

Mogelijke realisaties

In essentie zijn er twee manieren om fietsers toe te laten een rood verkeerslicht te passeren:

Methode 1: Deze bestaat erin er voor te zorgen dat fietsers rechts van het verkeerslicht kunnen passeren (= rechtsaf buiten de verkeerslichtenregeling om) door bijvoorbeeld het fietspad voor afslaand verkeer rechts van de lichten te leggen.

Methode 2: Bij deze methode wordt door een bord of een bijkomend licht de doorgang van fietsers, die links van het licht doorrijden geregeld.

Niet overal is ruimte voorhanden om een aparte doorgang rechts van de lichten te voorzien. In veel gevallen, waar RADR in principe zeer wel mogelijk is, kan alleen methode 2 gebruikt worden.

Resultaten van de screening van 27 kruispunten

Voor dit onderzoek werden 27 kruispunten bezocht goed voor 103 rechtsafslaande bewegingen. Slechts in één vijfde van alle rechtsafslaande bewegingen werd rechtsaf door rood niet wenselijk geacht wegens conflictsituaties.

In 40 procent van de gevallen is het mogelijk het kruispunt op die hoek zo in te richten dat een rechtsafslaande beweging van de fietsers buiten de verkeerslichtenregeling mogelijk wordt of is dit reeds gebeurd. Meestal houdt dit wel in dat er noodzaak is aan het verplaatsen van het verkeerslicht op die hoek. In de andere 40 procent van de gevallen is rechtsafslaan door rood vanuit veiligheidsstandpunt wel te verantwoorden maar is de inrichting van het kruispunt zodanig dat dit enkel door een wetswijziging kan gerealiseerd worden.

Grote ontruiming fietsen aan station vanaf 6 juli 2011

Onder het motto ‘een verwittigd fietser is er 2 waard wordt geen voetganger’, willen we hier toch nog even de aandacht op vestigen:

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het Maria Hendrikaplein volledig fietsvrij gemaakt. Alle fietsenstallingen worden verwijderd, maar ook iedere geparkeerde fiets die er rond staat wordt verwijderd. De ontruiming vindt plaats op woensdag 6 en donderdag 7 juli 2011. Vanaf dan zijn er geen rekken meer beschikbaar op het plein tot aan het einde van de Gentse Feesten (dinsdag 26 juli). Fietsen mogen ook niet los of tegen een boom gestald worden.

Lees het volledige artikel op  Gentblogt.

BakfietsDelen Rabot van start

Een bakfiets is een milieuvriendelijk transportmiddel en bespaart op dure benzine, ideaal voor in de stad dus. Maar vele bewoners van onze wijk wonen in kleine rijwoningen of appartementen waardoor ze de plaats niet hebben om een bakfiets thuis te plaatsen. In de mobiliteitswerkgroep van Transitie Initiatief Rabot staken enkele mensen de koppen bij elkaar en besloten om samen met andere buurtbewoners een bakfiets te delen.

De doelstellingen van dit project zijn zowel sociaal als ecologisch. We promoten duurzame mobiliteit door een alternatief als de bakfiets laagdrempelig ter beschikking te stellen aan een breed publiek.

Lees het volledige artikel op BakfietsDelen Rabot van start — Portal voor Transitie Initiatief Gent.

Dodenwake Geert Verdonck 10 juni 2011

Op dinsdag 5 april kwam een fietser, Geert Verdonck, om bij een ongeval op de brug van de Della Faillelaan tussen Zwijnaarde en Merelbeke. Hij werd gegrepen door een vrachtwagen en overleefde het ongeval niet.
Zoals steeds blijven er familie en vrienden achter die treuren om het verlies. Daarom roept de Gentse Fietsersbond Perpetuum Mobile samen met ACW Zwijnaarde en de onafhankelijke Werkgroep Mobiliteit Merelbeke op tot het houden van een dodenwake op de plaats van het ongeval op VRIJDAG 10 juni om 18u00.
Bijeenkomst ter plaatse.

Ook kan je vanop drie plaatsen met de fiets meerijden naar de actie:
- vanaf de hoofdingang van het UZ aan de De Pintelaan 17u15
- Vanaf het kruispunt Heerweg-Noord/Tramstraat 17u30
- Vanaf de kerk Merelbeke centrum 17u30

Met bloemen betuigen we onze steun aan de nabestaanden van het slachtoffer en aan degenen die bij het ongeval betrokken waren. Het ongeval toont aan dat een onvoldoende scheiding van fiets- en zwaar gemotoriseerd verkeer altijd gevaren oplevert: een kleine menselijke fout kan hierdoor tragische gevolgen hebben. Het ongeval werd niet veroorzaakt door de gebreken van de lokale infrastructuur. Deze gebreken zijn er echter wel en kunnen in gelijkaardige omstandigheden het verschil maken. Zo zijn op de opritten van de brug de vangrails rechts van het fietspad geplaatst in plaats van links ervan, wat fietsers bescherming zou bieden. Op één plaats is het fietspad zelfs aanliggend zodat de scheiding uit een enkel streepje verf bestaat. Tevens kan men vragen stellen of het opportuun is om over een paar honderd meter de snelheidslimiet van 50 km/uur op 70 km/uur te brengen, zeker in het licht van de gebrekkige afscheiding.

Bakfietsen testen

Onze vrienden van het GMF en Max Mobiel stonden dit weekend aan Gentse scholen, winkels en markten om de bakfiets te promoten. De bakfiets is erg handig in de stad – zowel je kinderen als je boodschappen krijg je er gemakkelijk mee vervoerd – maar het prijskaartje schrikt nogal wat mensen af. Bovendien, bakfietsen bestaan er in allerlei maten en soorten. Het is niet altijd eenvoudig om goed uit te zoeken welk type bakfiets het beste bij je past. Het is dus belangrijk je goed te informeren vooraleer je een bakfiets koopt.

En kijk: de oplossing is voorhanden! Via de website www.testbak.be kan je nu een bakfiets-testweekend winnen. Ben je niet bij de gelukkige winnaars, dan kan je nog steeds via Max Mobiel aan zeer democratische prijzen een bakfiets huren.

Dodenwake Chantal Dick op vrijdag 27 mei

Op woensdag 16 maart kwam een fietsster om bij een ongeval aan de Meulesteedsesteenweg, op het kruispunt van de Muidepoort en de Pauwstraat. Het slachtoffer werd gegrepen door een vrachtwagen.
Het gaat om de 52-jarige Chantal Dick die daar vlakbij woonde.

Op vrijdag 27 mei organiseren we een dodenwake, een serene herdenking op de plaats van het ongeval. Tijdens deze herdenking plaatsen we een ghostbike <http://www.ghostbikes.org> op de locatie van het ongeluk. Een ghostbike is een volledig wit geschilderde fiets op de locatie waar een fietser stierf. Op deze manier worden alle voorbijgangers herinnerd aan de kwetsbaarheid van de fietser, en wordt opgeroepen tot extra voorzichtigheid op gevaarlijke punten. Ghostbikes worden wereldwijd geplaatst.

Fietsers kunnen om 16u30 uur verzamelen aan de ingang van het station Gent Dampoort, om samen naar de plek van het ongeval te rijden. Wie wil kan ook rechtstreeks naar de locatie gaan, afspraak om 17u op het kruispunt van de Muidepoort en de Pauwstraat.

Wij verwachten veel fietsers om onze vraag naar een veiliger verkeerssituatie in de Gentse haven kracht bij te zetten.


View Larger Map